АКСЕЛС подкрепи

АКСЕЛС подкрепи издаването на компакт диск “Misa Criolla” – едно изключително произведение от легендарния аржентински композиор Ариел Рамирес. Месата е изпълнена от хор „Аve Musica” с диригент Таня Никлева-Владева;  хор на медиците „Родина” при Министерство на здравеопазването с диригент Мая Василева и формация „Аrt Libitum” с ръководител Йордан Владев. Трите състава изнесоха един от най-вълнуващите коледни концерти през 2011-та година  НДК.

********

Представители на АКЕЛС и техни симпатизанти се включина активно в националната кампания “Да изчистим България за един ден”, която се проведе на 12 май 2012 година.

********

На 22 април в гр.Перник се проведе обучение на тема “Проектно финансиране”, което предизвика голям интерес сред участниците. Лекторът Лилия Георгиева бе подготвила следната програма:
1.Въведение в проектното финансиране. Структурни и Кохезионен фонд на ЕС, оперативни програми, междурегионални и транс-гранични програми, други програми и донори.
2.Проектен цикъл. Управление на проектния цикъл. Човешки и финансов ресурс.
3.Оперативна програма Развитие на човешките ресурси. Приоритетна ос 7  Без граници  компонент 1. Пример за проектна документация.
4.Примерно структуриране на проект
5. Работа по групи.
На обучението се родиха много идеи, които на следващ семинар ще бъдат разработени в реални проекти.

 


This entry was posted in Новини, Текущи. Bookmark the permalink.

Comments are closed.