ЕВРОПЕЙСКА ДОБРОВОЛЧЕСКА СЛУЖБА

Искаш да си доброволец?

Искаш да опознаеш нови култури?

Искаш да пътуваш?

Европейската доброволческа служба (ЕДС) дава възможност за всичко това.

Какво е ЕДС?

Европейска доброволческа служба (ЕДС) е дейност от програма Еразъм+ (2014-2020).

Тя е за младежи на възраст между 17 и 30 години и желаят да прекарате от 2 до 12 месеца в чужбина като доброволец на Европейската доброволческа служба.

АКСЕЛС е акредитирана като приемаща, изпращаща и координираща организация.

Как става това?

Проектите на Европейската доброволческа служба представляват партньорства между две или повече иницииращи организации. Тези организации отговарят за ангажирането на доброволци за своите проекти.

Доброволците участват в Европейската доброволческа служба посредством изпращаща организация от страната, в която живеят, и приемаща организация (от друга европейска държава), която организира техния престой по време на участието им в съответния проект.

Проектите продължават от 2 до 12 месеца, а като доброволец вие можете да извършвате дейност в множество области – култура, младеж, спорт, занимания с деца, културно наследство, изкуство, грижа за животните, околна среда или сътрудничество за развитие. В края на периода ви на доброволчество ще получите сертификат, удостоверяващ вашето участие и описващ проекта – т. нар. Youthpass сертификат.

Ще получите безплатно настаняване, храна, застраховка и джобни. Единственото, което е специфично, транспортните разходи се възстановяват  до предварително уточнена сума след представяне на оригиналните документи и окончателното приключване на проекта.

 Как можете да кандидатствате?

Ако сте на възраст между 17 и 30 години и искате да научите повече или да кандидатствате, свържете се с нас или с друга акредитирана организация. Няма такси за участие в ЕДС.

Има три важни страни участващи в проекта – ти, твоята изпращаща организация (в страната, в която живееш) и твоята посрещаща организация (в страната, в която ще си доброволец). Организацията, в която ще си доброволец, ти осигурява езиково обучение, настаняване, храна (или пари за храна) и местен транспорт (при нужда). Получаваш и малка финансова подкрепа по време на службата ти (джобни пари). Имаш застраховка по време на целия си проект. Получаваш подкрепа и обучение по време на службата си, както от приемащата, така и от изпращащата организации. Накрая на проекта си получаваш Youthpass сертификат, които да обобщи новите знания и умения, които си придобил по време на проекта. Програмата покрива пътни разходи, на базата на заложена ставка.

Какво възможности дава ЕДС?

  • да натрупате международен опит;
  • работа и обучение в интеркултурна среда;
  • да пътувате;
  • да създадете нови приятелства и незабравими спомени;
  • да помагате за кауза, която ви е близка;
  • да направите нещо полезно за обществото.

Още за ЕДС може да намерите тук.

Какво НЕ е ЕДС?

– Не е възможност за емиграция;

– Не е стаж в НПО, предприятие и т.н.;

– Не е платена работа и не може да замества платените работни места;

– Не е експлоатация на евтина работна ръка;

– Не е туристическа дейност;

– Не е езиков курс и не е обучение или професионално образование в чужбина;

– Не е дейност, която може да донесе лична финансова изгода.

Нашият ЕДС координатор е Петя Димитрова – e-mail: evs@aksels.bg

 erasmuslogo


This entry was posted in Новини, Партньорски проекти, Предстоящи, Текущи and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *