За нас

Кои сме ние?

АКСЕЛС е неправителствена огранизация, която е учредена през 2012-та година в гр.Перник. Aсоциацията организира обучения, практики, конференции и семинари,  изложби, пленери, концерти, конкурси, пърформанси, дискусии, спортни мероприятия и прояви, походи, атрактивни празненства, чествания, фестивали и др., както и други незабранени от закона масови изяви;
– инициира, организира и участва в благотворителни прояви;
– разработва, изпълнява и управлява проекти в различни области, финансирани от външни донори и собствени средства;
– набира и управлява средства за постигане на целите на Асоциацията;
– работи в сътрудничество със сродни организации;  предоставя информация, консултации и ресурси за постигане на целите на Асоциацията;
– изследва, съхранява и развива българската култура, народните традиции и даденостите на българската природа като основа за развитие на туризъм.

АКСЕЛС е акредитирана за работа с Европейска доброволческа служба (EVS – European Voluntary Service).

Учредители на АКСЕЛС са:
инж.Лилия Георгиева – мениджър, експерт проекти
инж.Силвана Дочева – търговски представител
Петя Димитрова – режисьор по монтажа; културен мениджър; създател на Фестивал на билките в с.Младен.

Булстат 176267455
Адрес: с.Мещица 2353, общ Перник, ул.”Ал.Стамболийски” 9
МОЛ: Петя Димитрова

Основни дейности

Предмет на дейност на АКСЕЛС:
1. разработва, изпълнява и управлява проекти в различни области, финансирани от външни донори и собствени средства;
2. предоставя информация, консултации и ресурси за постигане на целите на Асоциацията;
3. организира конференции, семинари, обучения и практики;
4. набира и управлява средства за постигане на целите на Асоциацията;
5. работи в сътрудничество със сродни организации;
6. популяризира дейностите на Асоциацията чрез средствата за масова информация, създаване и поддържане на страница в интернет;
7. издава брошури, бюлетини, публикации и статии, свързани с целите и дейността на Асоциацията;
8.организира конференции, изложби, пленери, концерти, конкурси, пърформанси, дискусии, спортни мероприятия и прояви, походи, атрактивни празненства, чествания, фестивали и др., както и други незабранени от закона масови изяви;
9. инициира, организира и участва в благотворителни прояви;
10. изследва, съхранява и развива българската култура, народните традиции и даденостите на българската природа.

Проекти по програма Еразъм+:

2016-2-HR01-KA105-022240, Beneficiary Hrvatska škola Outward Bound, Croatia

2016-3-BG01-KA105-035384, Beneficiary AKSELS, Bulgaria, CLEAN UP 1

2016-3-LV02-KA105-001337, Beneficiary VECPIEBALGAS NOVADA PASVALDIBA, Latvia

2016-3-IT03-KA105-009934, Beneficiary Sezione Laziale della UILDM Onlus, Italy, Moving Out Of Circles

2016-3-HR01-KA105-034771, Beneficiary Hrvatska škola Outward Bound, Croatia

2016-3-IT03-KA105-009934, Beneficiary  SOS Europe, Italy

2016-2-IT03-KA105-009001, Beneficiary Work in progress, Italy

2017-2-LV02-KA105-001683, Beneficiary C Modulis, Latvia;TC The Bearable Lightness of Being a Youth Workers,

2018-1-BG01-KA125-047714, Beneficiary AKSELS, Bulgaria, CLEAN UP 2

 

Линк към стария сайт: akselsweb.com


Comments are closed.