Проектно финансиране

Предстои обучение на тема “Проектно финансиране”. Поради големия нтерес, който предизвика първият  курс на тази тема, АКСЕЛС реши да огранизира втора група. Отново лектор ще бъде Лилия Георгиева, като програмата включва следните теми:
1.Въведение в проектното финансиране. Структурни и Кохезионен фонд на ЕС, оперативни програми, междурегионални и транс-гранични програми, други програми и донори.
2.Проектен цикъл. Управление на проектния цикъл. Човешки и финансов ресурс.
3.Оперативна програма Развитие на човешките ресурси. Приоритетна ос 7  Без граници  компонент 1. Пример за проектна документация.
4.Примерно структуриране на проект
5. Работа по групи.

Датата и мястото на провеждане на еднодневния курс ще бъдат уточнени допълнтелно. За повече информация тел: 0877 053 088 или e-mail: info@aksels.bg.
Местата са ограничени. Цена 70 лв.


This entry was posted in Новини, Предстоящи and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.