Проект „Младежка интерактивна карта“

Проект „Младежка интерактивна карта“ може да разделим условно на няколко етапа.

Етап 1

Провеждане на проучване сред младежите за техните предпочитани места за туризъм в областите Перник, Кюстендил и Нишава.

И вие може да участвате в проучването ТУК. Няма лимит за брой препоръчани места и събития от един човек. Краен срок за изпращане на предложенията – 15 февруари 2023 година.

Експерти в областта на туризма ще оценят предложенията и ще направят предложение кои обекти и събития да бъдат включени в Младежката интерактивна карта.

Етап 2

Провеждане на конкурси за безплатно обучение по творческо писане и фото и видео заснемане.

Ако имате интерес в областта на творческото писане, подгответе есе от 200 до 750 думи и кандидатствайте ТУК. Изисква се стандартна структура на есето – минимум три части, които да покриват основните параграфи (въведение, основна част и заключение).

Примерни теми: “Алтернативният туризъм в Пернишка/Кюстендилска област”; “Как виждам моето любимо място след 10 години”.

Приемат се участници от областите Нишава, Перник и Кюстендил; възраст 15 – 30 години с възможност да се включат в обучението през месец март в Сърбия.

За участие в обучението по творческо писане бъдат селектирани 10 младежи от България и 10 от Сърбия.

Ако имате интерес в областта на фото/видео заснемане и обработка подгответе снимки до 10 МВ/бр; видео до 100 МВ/бр. За фотографиите се приемат следните формати – png, jpg, gif и кандидатствайте ТУК.

За видеото изискването е да е с продължителност  минимум 10 сек, максимум 2 минути (120 секунди). Допустими са следните формати – mp4, avi, wmv, mov.

Приемат се участници от областите Нишава, Перник и Кюстендил на възраст 15 – 30 години с възможност да се включат в обучението през месец май.

С подаване на заявлението си за участие в конкурса, кандидатът декларира, че е носител на авторските права и трети лица не могат да имат претенции за това и да търсят отговорност на организаторите.

За участие в обучението по фото/видео заснемане и обработка ще бъдат селектирани 10 младежи от България и 10 от Сърбия.

Експерти в съответните области ще оценяват кандидатурите, след което организаторите ще се свържат с тях.

Етап 3

През месец март 2023 година ще се проведат два 5-дневни курса по творческо писане в Сърбия. В първото обучение ще вземат участие общо 20 младежи от двете държави, като във второто ще вземат участие само шестимата най-добре представили се (трима от България и трима от Сърбия).

През месец май 2023 година в България ще се проведат два курса по фото/видео заснемане и обработка. В първото обучение (7-дневно) ще вземат участие общо 20 младежи от двете държави, като във второто (5-дневно) ще вземат участие само шестимата най-добре представили се (трима от България и трима от Сърбия).

Етап 4

Участниците в двете обучения (общо 40 човека) ще подготвят през тяхната призма текстовото и визуалното съдържание на Младежката интерактивна карта. Тези творби ще бъдат публикувани онлайн и ще бъдат издадени и на хартиен носител, оформени в младежки пътеводител.

Етап 5

В края на проекта ще бъде направена селекция на 100-те най-добри фотографии и ще бъдат показани в специална изложба в галерия в гр.Перник. В деня на откриването авторите и създателите на Младежката интерактивна карта ще вземат участие в конференция, заедно с представители нa туристическия бранш, издателства и др.

Проект „Младежка интерактивна карта“ е разработен и се реализира отАсоциация за културно, стопанско, евристично и лингвистично сътрудничество (АКСЕЛС), България и сдружение АЗБУКИ, Сърбия.

За да следите новостите и как се развива проектът, може да ни последвате във Фейсбук и Инстаграм.

Проект „Младежка интерактивна карта“ с референтен номер CB007.2.22.071 е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020 г.

Тази статия е създадена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на сдружение АКСЕЛС и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.


This entry was posted in Новини and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *