Youth map – Младежката карта, която води до нови интересни места и свързва хората от две страни

Здравейте!

Казвам се Рая и в края на месец март се включих в един от етапите на проекта Youth map, свързан с творческо писане, който се проведе в китното сръбско селце Липовац, недалеч от град Ниш. В продължение на седмица заедно с младежи от българска и сръбска страна създавахме текстове, които да бъдат включени като описателно съдържание към бъдещата Младежка интерактивна карта- една от крайните цели на програмата за трансгранично сътрудничество Interreg – ИПП България Сърбия 2014 – 2020 г.

 По никакъв начин не бих искала да омаловажавам и подценявам работата на картографите, но едва ли има карта, създадена с такова желание, творчество, сътрудничество и позитивно настроение, с каквото бе съставена Младежката интерактивна карта, която в крайна сметка свърза не само местата с хората, но и създаде взаимовръзки между нас, младежите, които биха били от полза за личностното и професионалното израстване за всеки един от участниците.

 Съставянето на картата не беше самоцел. В процеса на събиране и селектиране на информация, която да бъде синтезирана в подходящо за целта съдържание, придобихме ценни практични умения, от които един съвременен човек би имал полза във все по-развиващото се и глобализиращо се общество: научихме, например, различни стилове на писане, с които да направим нашите текстове звучащи по-актрактивно за съответната възрастова група, за която са предназначени, усвоихме начина как да степенуваме наративното съдържание, така че ключовите моменти от текста да са лесно забележими от читателя. Като студент в сферата на рекламата, бих казала, че създаването на тези текстове беше за мен един ценен урок по маркетинг!

 Освен знанията, които придобихме по време на курса за творческо писане в Липовац, научихме и много за природните и културните ценности, както на нашата държава, така и на нашата гранична съседка. Наред с популярни туристически дестинации бяха описани и по-неизвестни и алтернативни места, които благодарение на труда ни намериха своето място на Младежката карта!

Трябва и да отбележа, че интернационалната среда, в която работихме способства за подобряването на езиковите ни умения. Няма да забравя как дълго време след курса по творческо писане използвах сръбски думи в речта си.

Това, което смятам за най-ценно в Младежката интерактивна карта е, че тя обединява – райони и хора, целящи да разкрият пред света нови места, които съдържат в себе си немалък туристически потенциал.


Comments are closed.