Лилия Георгиева

“Има само два начина да живееш живота си. Единият е да си мислиш, че няма чудеса, а другият – да вярваш, че всяко нещо е чудо.”
Алберт Айнщайн

Лилия Георгиева е завършила Технически университет – София, специалност “Автоматизирано оборудване на машиностроенето” през 1992 година, а през 1995 година се дипломира и със специалност “Английски език и литература” в Югозападен университет “Неофит Рилски” – Благоевград. Има 9 години педагогически стаж като преподавател по английски език на ученици от 1-ви до 12-ти клас, включително 4 години в подготвителни класове, както и на възрастни обучаеми. От 2001 година до днес работи в сферата на управление, мониторинг и изпълнение на проекти, финансирани от фондовете на ЕС за фирми като the British Council (UK), Mid-Yorkshire Chamber of Commerce and Industry (UK), Basnet Consulting (Belgium), Ramboll Management (Denmark), Ecorys (Netherlands), Министерство на регионалното развитие и благоустройството (България) и др.. Има богат опит с финансово планиране, управление и отчитане на международни проекти. Отлично владее английски и руски език.

“There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle.”
Albert Einstein

e-mail: lgeorgieva@aksels.bg


Comments are closed.