Силвана Дочева

“Успехът не е никога окончателен. Провалът не е никога фатален. Единственото важно е смелостта.”
Уинстън Чърчил

“Success is never final. Failure is never fatal. It is courage that counts.”
Winston Churchill

инж.Силвана Дочева – с над 10 години професионален опит в областта на дистрибуцията и търговията.

e-mail: sdocheva@aksels.bg


Comments are closed.