“Интерпретиране на балканското фолклорно наследство”

“Интерпретиране на балканското фолклорно наследство” СВ007.2.13.012 е проект, съвместно разработен и изпълняван от партньорите Студентски културен център Ниш, Сърбия, сдружение АКСЕЛС и НЧ „Съзнание – 1922 г.“ кв.“Мошино“, гр.Перник от България.

Проектът стартира с мащабно фолклорно проучване в трансграничната  зона (Перник и  Кюстендил, България и област Нишава и Пчиня, Сърбия), относно народните танци и ритуали, традиционните носии и песенен фолклор, направено от фолклористите Милчо Георгиев и Славолюб Узунович. Краткият вариант с резултатите и обобщен анализ е издаден в илюстрирана книжка на български, сръбски и английски език.

Пълните текстове на проучванията ще бъдат публикувани на сайта на проекта www.balkanfolklore.net,  който в момента се разработва. Като финал на първия етап на проекта бе открита изложба на традиционни носии от районите на Перник, Кюстендил и Нишава. В галерия „Марин Гогев“ към НЧ „Съзнание –  1922г.“ са подредени над 25 характерни за изследваните региони дрехи, някои от които са на по над 100 години, други са възстановки, а трети са интерпретации на автентични такива

„Проектът е една чудесна възможност да се изградят връзки и контакти между хора и организации с еднакви цели и интереси“ – сподели г-жа Петя Димитрова, ръководител на проекта от страна на сдружение АКСЕЛС. И допълни „Също така вярваме, че чрез проекта ще се популяризира балканското фолклорно наследство, ще се мотивират младите хора да намерят възможност за опознаване и разпространение на местния фолклор и обвързването му с туристическия бизнес. Особено в малките населени места се крие огромен потенциал в тази насока.“

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България – Сърбия 2014-2020 г.

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за трансгранично сътрудничество InterregИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No 2014TC16I5CB007. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Асоциация АКСЕЛС и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата. 


This entry was posted in Новини. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *