ДА МИСЛИМ ЕКОЛОГИЧНО/Think Green

Да мислим екологично!

Това е името на нашия първи проект по програма Европейски корпус за солидарност. (Project number: 2019-1-BG01-ESC11-062184).

Това е и призивът на нашата организация.

Първата експедиция за опознаване на билките в региона.

Село Младен, община Севлиево, посрещна за две седмици 11 младежи от 7 държави – Австрия, Германия, Латвия, Гръция, Италия, Испания и България. Две седмици ли казахме? Усетихме ги като миг!

Откъде да започнем?

От деня на пристигането, разбира се. Дъждът не спря Магдалена, Омар, Орци, Рубен, Ева, Алесия, Катя, Вилма, Маре, Линда, Вики и Янина да прекосят Европа, за да дойдат в малкото, кито селце Младен. Освен Вики, никой не беше чувал за него. Тук е моментът да благодарим на Михаела Михайлова, която посрещаше доброволците на централна автогара София и им помогна да се качат на правилния автобус.  Още първата вечер организирахме запознаване с българската кухня и традиции.

Какво се случи ден по ден? Е, няма да ви занимаваме, пък и всеки ден бе толкова динамичен, прекрасен и ползотворен, че най-добре е да минем към резултатите.

Проектът „Да мислим екологично” (THINK GREEN) бе насочен към повишаване на осведомеността на младите хора относно опазването на околната среда и насърчаване на здравословен и природосъобразен начин на живот. Постигнахме го с помощта на доброволци от България, Италия, Испания, Австрия, Латвия и новите ни партньори от Германия, Унгария и Гърция. Младежите организираха и участваха в дейности за насърчаване на по-отговорно отношение и опазване на околната среда в населените места и извън тях, и показаха практики, които да вмъкнем в ежедневието си.

Доброволците успяха да запалят желанието у младенчани за нови подобни проекти.

По време на проекта участниците развиха по-активно чувство за инициативност и предприемачество, солидарност и участие в социалния живот, подобриха значително увереността в способностите си и самочувствието си, подобриха знанията и уменията си по чужд език (английски), запознаха се с още един европейски език (български) и култура, разшириха знанията си за различните култури, религии и толерантност между хората, които са различни или имат различни възгледи. Като част от планираните задачи (популяризиране на ЕС и различни програми сред местните хора), доброволците придобиха по-добра осведоменост за проектите на ЕС и европейските ценности.

Кметският наместник Иван Колев приветства доброволците.

В процеса на подготовка на дейностите младежите придобиха или усъвършенстваха различни ключови компетенции и умения (дигитални, говорими, планиране и оценка), което доведе до подобряване на пригодността им и перспективите им за реализация на пазара на труда. Предвид описаното по-горе, основната дългосрочна цел на проекта да популяризира и насърчи осведомеността на младите хора по проблеми, свързани с опазването на околната среда и насърчаване на здравословен и природосъобразен начин на живот съответства бе постигната изцяло.

Краткосрочните цели на проекта бяха две. Първата бе да предоставим на младите хора конкретни леснодостъпни възможности за участие в солидарни дейности (кампания за опазване на околната среда и насърчаване на здравословен начин на живот – презентации на Маре и демонстрация на Рубен), осъществяващи положителна обществена промяна (подобрена околна среда и здравен статус, популяризиране на малкото с.Младен – дейности и изяви по време на Фестивала на билките, участие в предавания на БНТ и БНР), като същевременно подобриха техните умения и компетенции за лично, образователно, социално, гражданско, културно и професионално развитие (умения за общуване, говорим чужд език, дигитални компетенции, инициативност, лидерство, управление на бюджет, планиране на кампании, презентационни умения и т.н.) както и за улесняване на активното им гражданско участие (инициативи за защита на околната среда и по-добро здраве), пригодност за заетост и преход към пазара на труда (подобрени конкретни практически умения и придобит опит, валидиране на знания и умения посредством инструмента Youthpass certificate). Ние осигурихме социално приобщаване и равни възможности, като включихме участници млади хора с по-малко възможности и такива със специални потребности.

Доброволчеството е процес в който е нужно възможностите за помощ да бъдат желани и приети.

Втората ни цел бе да популяризираме на местно ниво доброволчеството като ценност, и възможностите, които се предоставят на младите хора от програмите и проектите на ЕС, и в частност от ЕКС, което преизпълнихме. На 26 юни местният вестник „Росица” отпечати специална статия за доброволците. След фестивала при нас дойде местно момиче да се запознае с доброволците и разпита за проектите.

Непланирано, но успяхме да се включим и в  младежкия семинар „Innovation in volunteering” в Севлиево, организиран пак по програма Еразъм + от нашите колеги от Walk Together.

 

Макар и в процес на изграждане успяхме да използваме и еко център АКСЕЛС.

Разбира се всички ние с нетърпение очаквахме и се заехме с подготовката и реализацията на поредица от ателиета, които да привлекат вниманието и повишат екологичното съзнание сред младежите и населението на село Младен и околните села, както и гостите на провеждания в селото 4-ти пореден Фестивал на билките. Целта бе насърчаване на по-отговорни действия за опазване на околната среда и биоразнообразието в района, така и природосъобразния и здравословен начин на живот. Ооо, Фестивалът на билките! Голямо вълнение, много изява, много забавление. Следвайки динамиката и потенциала на групата се възползвахме от възможността и включихме (непланирано) Орци и Рубен с музикално изпълнение в програмата на Фестивала на билките.

С пожелание пак да се срещнем!

Дали бяхме отразени в медиите? И още как!?! Статия във вестник „Росица“, участие на живо в предаването на БНР „На кафе“ с Анелия Торошанова, участие в предаването на БНТ „Бразди” – а това са по-специалните медийни изяви. Клип с атмосферата на проекта може да видите в Youtube и всички постове в страницата на проекта във Фейсбук и сме отразени в електронните платформи на нашите партньорски организации.

По време на проекта се затвърди едно прекрасно сътрудничество и обмяна на доби практики с нашите партньори от Латвия.

На финала бихме казали, че “Think Green” бе едно начало. Начало на европейските проекти за младежи в село Младен, на нови приятелства, на нови хоризонти. На раздяла се прегръщахме, плакахме, не искахме всичко това да приключи толкова скоро и вярваме, че края на проекта не е край на инициативата, на каузата, на изградените взаимоотношения и партньорства.

БЛАГОДАРИМ и до нови срещи!

Comments are closed.