ИПП ТГС България-Сърбия


Проект „Младежка интерактивна карта“

През септември 2022 година стартирахме проект “Младежка интеактивна карта” с референтен номер CB007.2.22.071, който е финансиран по програмата за трансгранично сътрудничество Interreg – ИПП България – Сърбия 2014-2020.

Проектът има за цел да създаде две младежки мрежи за сътрудничество, базирани на техните професионални интереси в областта на визуалните изкуства и професионални умения за писане. Да подобри уменията за намиране на работа на младежите в тансграничния регион. Да повиши информираността и да рекламира местните атракции в ТГ регион.

  • Интернет проучване на предпочитаните младежки туристически места.
  • Набиране на участници за обученията по проекта.
  • Обучение по фотография и видео монтаж.
  • Обучение по умения за различни стилове писане.
  • Конкурс за фото и текст към избраните туристически места.
  • Обработка на избраните фото и видео материали – практическа сесия.
  • Обрабтока за избраните текстове – практическа сесия.
  • Разработване на интерактивна младежка карта с материали изцяло от младежите.
  • Отпечатване на младежки туристически каталог – печатна версия на интерактивната карта.
  • Конференция по проекта с фото изложба, среща с потенциални работодатели.

Основната целева група на проекта са младежите в трансграничния регион в области Нишава, Кюстендил и Перник, както и местни жители и организации, свързани с туристическия сектор на икономиката.

Наш партньор в това ново начинание е сдружение АзБуки от Сърбия.

Interreg – ИПП България – Сърбия 2014-2020 е програма за трансгранично сътрудничество, финансирана от Европейския съюз със средства по Инструмента за предприсъединителна помощ.

Съвместната стратегическа цел на регионалното сътрудничество между секторите и административните единици, която трябва да бъде постигната чрез Програмата, е да се насърчи балансираното и устойчиво развитие на трансграничния регион между България и Сърбия – интегриран в европейското пространство чрез интелигентен икономически растеж, приспособяване към промените в околната среда и подобряване на културата на обучение. 

Допустимият регион по програмата обхващат областите  Видин, Монтана, Враца, София област, Перник и Кюстендил на територията на Република България и областите Бор, Зайчар, Нишава, Топлица, Пирот, Ябланица и Пчиня на територията на Република Сърбия.


Comments are closed.