Фестивалът на билките с.Младен обявява два литературни конкурса:

Тема „Природата и човекът

За РАЗКАЗ право на участие иматученици от цялата страна от 4-ти до 8-ти клас. Участието е индивидуално. 9-14 години

Обемът на текста  да бъде не повече от 4 страници А4, шрифт Times New Roman, 12 пункта.Заглавието  на разказа може да не съвпада с дадената тема, но съдържанието му трябва да се съотнася с нея.

За ЕСЕ право на участие иматученици от цялата страна от 9-ти до 12-ти клас. Участието е индивидуално. 15-19г.

Обемът на текста  да бъде не повече от 2 страници А4, шрифт Times New Roman, 12 пункта.Заглавието  на есето може да не съвпада с дадената тема, но съдържанието му трябва да се съотнася с нея.

Изпращайте вашите разкази/есета на електронния адрес на фестивала: herbalfestival@aksels.bg, като посочите трите си имена, от къде сте и телефон за контакт. Моля, коректно да цитирате източниците, които сте ползвали, ако сте ползвали такива.

Жури в състав:

Председател:

Димитър Васин – председател на литературен кабинет „Пеньо Пенев” гр.Севлиево.

Членове:

Даниела Йорданова – филолог, преподавател по БЕЛ в Професионална гимназия по транспорт и машиностроене – Градница.

Лилия Георгиева – педагог, филолог, управител АКСЕЛС.

Краен срок за получаване на разказите/есетата: 12 юни 2013г на имейл herbalfestival@aksels.bg

Обявяване на победителите: 22 юни 2013г, по време на Фестивала.

Победителите ще получат предметни награди и грамоти, творбите им ще бъдат публикувани на уеб страницата на АКСЕЛС, инициатори на събитието.

С изпращането на творбата, авторът декларира, че е носител на авторското право и е съгласен с условията и регламента на конкурса.

УСЛОВИЯ:

  1. Всяка творба, която отговаря на условията и е изпратена до 12.06.2013 г., 23:59:59 ч. на имейла на фестивала. Творби, изпратени след 12.06.2013 г., 23:59:59 ч., няма да бъдат разглеждани.
  2. Данните на участника да са написани след произведението: трите имена на участника, възраст /дата на раждане/, град/село, имейл, клас, училище, телефон за обратна връзка при необходимост.

РЕГЛАМЕНТ:

  1. Езикът на творбите е български език
  2. Творбите да не са публикувани досега на хартиен и електронен носител.
  3. Обемът за категория разказ е до 4 страници формат А4.
  4. Обемът за категория разказ есе е до 2 страници формат А4.
  5. Произведенията за конкурса изпращайте като прикачени текстови файлове във формат (.doc, .docx, .txt)
  6. Всички творби, участвали в конкурса, остават във фонда на АКСЕЛС. Организаторите на конкурса имат правото да ги публикуват или използват по друг начин, като се задължават да посочат имената на авторите.

ТВОРБИ И АВТОРИ, КОИТО НЯМА ДА БЪДАТ РАЗГЛЕЖДАНИ:

1. Творби, които не попадат в посочения обем.

3. Творби, които са вече публикувани на хартия или електронно.

4. Творби, които не са изпратени до горепосочения имейл.

5. Творби, които не са изпратени в горепосочения файлов формат.

6. Творби, които не са подадени в необходимия срок.

7. Автори, които не са подали нужната информация за себе си.

8. Творби, които не са съобразени с книжовния български език.

9. Творби, съдържащи вулгаризми.

10. Творби, които не отговарят на друго горепосочено условие.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:

1.Творбите да са по зададената тема.

2.Творбите да имат художествена стойност.

3.Творбите да са написани грамотно (стилистично, пунктуационно)

4.Проявено въображението на авторите

5.Оригиналност на сюжета


This entry was posted in Новини, Предстоящи, Събития, Текущи. Bookmark the permalink.

Comments are closed.