ФОЛКЛОРЕН ФОРУМ

На 10 и 11 май се проведе Фолклорен форум по проект “Интерпретиране на балканското фолклорно наследство” СВ007.2.13.012 по програма InterregИПП България-Сърбия 2014-2020 .

Събитието започна с презентация на проучването на фолклорните танци и ритуали (анализ на ритмичните и танцови схеми, стил и танцови техники, елементи на носиите и т.н.) в трансграничната  зона (Перник, Кюстендил – България и  област Нишава-Сърбия), което бе направено в първия етап на проекта от Милчо Георгиев – етнохореолог и фолклорист.

 „Състоянието на фолклорните традиции в Трансграничния регион“ с акцент върху Кюстендилско краище бе темата на лекцията на д-р Веска Спасова – етнолог от Регионален исторически музей гр.Кюстендил. С голям интерес гостите се потопиха от детските игри, храната, облеклото, обичаите и накитите до ритуалния свят на баенето като символика и магичност.

„Самото отношение към миналото и случващото се днес сякаш формира усещане за единност, вяра, надежда. В съвременната културна среда народното творчество се представя многоаспектно – художествено, словесно, мито-ритуално“, каза д-р Спасова.

„Съхраняване на фолклорното наследство“ бе темата на презентацията на Славолюб Узунович от Студентския културен център Ниш. Проф.Узунович засегна много важни теми в своето изложение. Как да опазим културното ни наследство? Той подчерта колко важни са педагозите, които обучават децата на фолклор; наблегна на изключителната роля на медиите, които формират вкус, отношение, информират и образоват. Провеждането на фолклорните фестивали, и разбира се, работата на читалищата и културните центрове, въпреки че държавата не ги подкрепя много, са от ключово значение за опазване на фолклора. Ние бихме добавили, че работата на неправителствените организации също допринася за запазването и разпространението на тази културна и историческа съкровищница.

Гл.ас. д-р Милена Любенова, ръководител на Националния център за нематериално културно наследство в ИЕФЕМ – БАН, сподели мнение колко важни са подобни форуми, и най-вече, колко важно е да има по-активна връзка между научните среди и читалищата, като пазители и разпространители на кулурното ни наследство.

Бойка Милева от сдружение „Бъдеще за Мещица“ сподели, че за нея тези два дни на Форума са били „пиршество за душата“.

Иво Райчев, он-лайн посетител, бе впечатлен от презентацията на проф.Славолюб Узунович и заинтригуван от историята, значението и символиката на хорото.

Сред виртуалните гости присъстваха и ученици от 11 клас на Професионална гимназия по облекло и туризъм “Свети Иван Рилски” град Перник.

Можем да изброим още много хубави впечатления, които ни мотивират да продължим работата си с нов хъс и ентусиазъм. Фактът, че след приключване на он-лайн сесията участниците в залата на галерия „Марин Гогев“ един час по-късно все още дискутираха и споделяха различни гледни точки по засегнатите във форума въпроси, ни кара да се чувстваме горди от успеха на събитието. Единственото, за което всички съжаляваме е, че ограничителните мерки не позволиха да се срещнем лично с колегите ни от Ниш.


This entry was posted in Новини, Партньорски проекти, Събития, Текущи. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *